Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i Subotom / Weekdays and Saturday : 09-22h, Nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Изложба “Панта Реи” Маријане Ракићевић

Панта Реи – Све тече, све се мења

,,Једно исто пребива у нама: живо и мртво, будно и спавајуће, младо и старо; јер је ово, кад се промени, оно, а оно, кад се промени, ово“
Хераклит

Све што видите на овим радовима јесте апогеј проживљеног искуства, откривеног и поново забележеног – како у времену тако и у простору.

Свет саткан од осећања, невидљивих и духовних нити, прожет је енергијом која се непрестано креће. Инстинктивно вођена неким дубоко усађеним нагоном, промене откривам, пре свега, цртежом. Након тога уносим и боју и коначно осећањима дајем облик – сене нестварног постају видљиве и опипљиве. Стална борба супротности у човеку и споља, незаситост, напетост, „гашења“ и ,,паљења“ стварају вртлог најразличитијих стања која долазе и одлазе и која понекад покушавамо да обуздамо и заробимо и ставимо дубоко испод разноврсних маски.

И све то сакривено и даље постоји, само мења облик. На вама је да пажљиво прочитате сваку линију у слојевима сакривених руна и уживате у порукама које су у њих утиснуте. Знам да ћете пронаћи другачији смисао, зато што смо сви различити и због тога што ће свако започети процес читања на другом месту – оном на којем је у првом тренутку поглед застао.