Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

4 zemlje 1 jezik

Petak, 27.10.  20h 

Pod sloganom 4 ZEMLJE 1 JEZIK (Nemačka, Austrija, Švajcarska i Lihteštajn), Nemački jezik u fokusu ovogodišnjeg 62. Beogradskog sajma knjiga. Dakle ne samo savremena književnost tog jednog velikog i policentričnog evropskog jezika već i njegova socijalna kultura. Povrh sajma, osam dana od 22. do 29. na pet drugih lokacija, dogodiće se bogat program uključiv i tribinu kod nas u Parobrodu, Kapetan-Mišina 6a „BORN IN THE GDR ILI PARTIJA, ŠTAZI & CO“ – debata o realnostima nekadašnje Istočne Nemačke

Učestvuju: Luc Ratenov, Ingo Šulce Vodi: Andrej Ivanji, Čita: Andrej Šepetkovski