Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i Subotom / Weekdays and Saturday : 09-22h, Nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Ana Martinoli predstavlja pop kulturu medija – edicija 2.0 „Radio u službi građana“

Ana Martinoli nastavlja moderaciju i saradnju sa Parobrodom i u 2016., temom nacionalnog servisa.
Kako su radio stanice javnog servisa (p)ostale poslednje utočište govornih, autorskih, muzičkih i emisija iz kulture? Da li radio javnog sektora konkurenciju vidi u komercijalnim stanicama?
Zašto Radio Beograd ima najlojalniju publiku i zašto se njemu i dalje najviše veruje? Kako se radio stanice javnog sektora pripremaju za novu publiku u digitalnoj eri?

Biljana Vujasinović, glavna i odgovorna urednica Prvog programa Radio Beograda
Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Drugog programa Radio Beograda
Snezana Grujić, glavna i odgovorna urednica radio programa Beograd 202
Katarina Epptajn, urednica redakcije zabavne muzike Prvog programa Radio Beograda