Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i Subotom / Weekdays and Saturday : 09-22h, Nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Ciklus tribina: Fenomen rokenrol kulture – od ideologije ka praksi

„Psihološki aspekt sagledavanja potkulture: biti drugačiji od drugih?“

Autor: Jelena Pavićević

Gost: Leo Ivanišević, dipl. psiholog

Imajući u vidu elemente koji sačinjavaju potkulturu u širem smislu, shvatamo da je težnja ka različitosti jedan od ključnih faktora prilikom odrastanja adolescenata. Pitanje njene manifestacije kroz dalji život pojedinca postaje permanentni stil koji određuje etičke i estetske modele perzentacije u društvu. Kao takav, spoznajni put pripadnika potkulture doseže do njene nadgradnje kroz sazrevanje i koncipiranje sistema u kome se individua nalazi. Kreiranje identiteta i njegove izgradnje biva značajan proces u toku kojeg se koncipira prostor za kritički stav prema socio-političkim frakcijama unutar društva.

Na pitanja uticaja potkulture, govoriće psiholog Leo Ivanišević, koji će sa naučnog stanovištva i iz ličnog iskustva doneti zaključke o slobodi pripadanja, izgradnji sopstvenog Subjekta i pozitivnim/negativnim uticajima koje je rokenrol ideologija izvršila na pojedinca od sredine XX veka do danas…