Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i Subotom / Weekdays and Saturday : 09-22h, Nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Ciklus tribina: Fenomen rokenrol kulture – od ideologije ka praksi

Gotik potkultura – istorijski aspekti sagledavanja svakodnevice”

Autor tribine: Jelena Pavićević

Gost tribine: Nenad Bekvalac

Integrisanjem elemenata iz književnosti, filma i muzike, početkom osamdesetih godina je došlo do kreiranja novog potkulturalnog koncepta koji za cilj ima da dekonstruiše tradicionalno i decentralizuje vrednosti savremenog društva. Imajući u vidu da je gotik žanr nastao kao posledica nekolicine prethodnih muzičkih pravaca (panka, post-panka, glem roka), shvatamo da izmeštanjem vrednosti dolazi do formiranja nove ideologije, koja postaje praksa za sebe.

Uticaji koji su definisali značenje gotik potkulture, mogu biti sagledani još od XVIII veka sa pojavom prve “gotik” knjige The Castle of Otranto (Horace Walpole), pa sve do pojave benda Bauhaus i (kako se smatra), prve gotik pesme Bela Lugosi’s Death (1979).

Sa gostom tribine, teoretičarem filma Nenadom Bekvalcem, ćemo razgovarati na temu istorije ovog žanra, uticajima koji su izvršeni na njegovo kreiranje, kao i o odstupanju od konvencionalnih društvenih vrednosti unutar potkulturalnih praksi.