Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i Subotom / Weekdays and Saturday : 09-22h, Nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Ciklus tribina: Religija i postmoderno doba

HRIŠĆANSTVO I UMETNOST – promocija knjige Vladimira Kolarića


Odnos između hrišćanstva i umetnosti ima mnoge implikacije, kako za razumevanje hrišćanstva, tako i umetnosti. Knjiga Vladimira Kolarića (Biblos, Beograd, 2021) donosi eseje i prikaze koji iz različitih uglova posmatraju ovo pitanje, počev od ontološkog i estetičkog problema predstavljanja nepredstavljivog, preko etičkih pa i društveno-političkih implikacija koje umetnost, religija i njihov međusobni odnos sreću u susretu sa ideologijom i instancama moći.


Učesnici:
Jana Aleksić, teoretičarka književnosti i pesnikinja, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu
Aleksandar Đakovac, teolog, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Nikola Kolja Božović, vizuelni umetnik, redovni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
Vladimir Kolarić, autor – pisac, teoretičar kulture i umetnosti, autor knjige „Hrišćanstvo i film“