Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

godišnja izložba – DizajnUM6

Fakultet digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan sa svojom tradicionalnom godišnjomizložbom– DizajnUM6 u Ustanovi kulture Parobrod. FDU predstavlja širok spektar dizajnerskih dela, celogodišnjih studentskih radova. Formati, od dizajna plakata, ambalaže, interaktivnih medija, videa, slikarskih dela, animacija, modnih instalacija, prikazuju inovativnost i kreativnost zajedničkog rada studenata i profesora ovog fakulteta. Otvaranje Petak 15.06 19h, Teatar/Teatar hol na spratu, izložba traje do 23.06.