Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Izložba “Beograd koji nestaje”

Duško Vukić je rođen u Beogradu 1956 god.  Penzioner i fotograf amater, i kao takav hroničar kulture sećanja – Beograda prestonice, koja pred našim očima nestaje u socijalnoj kulturi življenja i kojoj smo bili savremenici. Beograd, uličnih kapija i kućnih dvorišta, preostao od Dorćola do Neimara, iz prethodnih epoha

Duško Vukić je n agrađivan u okviru izložbe ”Dani Evropske baštine na tlu Beograda” i u okviru izložbe ”Dva Projekta” Dragoljuba Zamurovića.