Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Izložba “Druga strana mene” Ane Kale

Otvaranje četvrtak, 11. maj 19h, sprat

*traje do 18. maja, ulaz slobodan