Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i Subotom / Weekdays and Saturday : 09-22h, Nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Izložba fotografija “Tranzicije”

TRANZICIJE

Nedžad Horozović

Fotografija ima istu ulogu kao i filozofija: to je sredstvo kojim se otjelovljuje potraga. (Pierre Poulain)

PSIHOTERAPIJA

U januaru i februaru 2016. godine svaki dan mi je počinjao sa psihoterapijom. Svaki dan sam i izlazio sa fotoaparatom. Htio sam da taj mjesec borbe sa ovisnošću i depresijom “zapamtim” sa po jednom fotografijom koju bih napravio za svaki dan. Nekad ih je bilo i više, a nekad jedva jedna.

DISONANCE GRADA

(SarajevoBeograd, BeogradSarajevo)

Živeći u Beogradu i Sarajevu, Sarajevu i Beogradu, na relaciji između ova dva grada, postavljajući sebe u odnos prema njima i njih jedan prema drugom, pokušavam razumjeti taj odnos i skupa sa njima sazrijevati i mijenjati se.

Svaki od gradova je mjesto sjećanja, tuge, radosti, širokogrudosti, sitničavosti, srama, straha, iskušenja, ljutnje, fokusa i rasipanja energije, topline, ljubavi, strasti, sigurnosti… Velika i snažna zgusnutost doživljaja i utisaka odjednom koji fotografija može, bar donekle, u svojoj lažnoj istinitosti, da istrpi, da podnese i prenese. Ove slike ovih gradova jesu i želja za razrješenjem, pomirenjem, ili ponovnim stavljanjem u sukob, želja koja je ista i koja nastavlja da se mjenja…želja koja traje.