Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i Subotom / Weekdays and Saturday : 09-22h, Nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Izložba “Pagan” Vuk Maksimović

PAGAN

Objekti ove izložbe u sebi sadrže pagansko, animističko ishodište, sveprožetost materijalnog i duhovnog sveta. Svakodnevni, upotrebni predmeti, kao i skulpturalne predstave totemskih bića, u svojoj umetničkoj naraciji nose živi duh prirodnih materijala. Koren umetničke inspiracije nalazi se u drevnom vremenu, vremenu pre pojave organizovanih svetskih religija, u vremenu jedinstva svega stvorenog.
Spoj drveta, kamena i gvožđa, uz predstave novostvorenih idola, maski, oltarskih objekata i svakodnevni upotrebni predmet – tronožac, odslikavaju mitološki narativ simbola, koji su drevni nosioci društvenog ustrojstva i arhetipske primopredaje znanja.
Materijali od kojih su napravljeni predmeti za izložbu su spašeno drvo, odbačeni metal i zakopano kamenje. Ovim radnim procesom vraća se materijal u kruženje kroz ponovnu upotrebu u umetničkom ostvarenju. Završna obrada urađena je plamenom, uljima i pčelinjim voskom.
Ručna, lična izrada, je animistički stav tvorca o oduhovljenju stvorenog.

Vuk Maksimović