Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Izložba radova studenata dizajna enterijera VŠLPU Beograd

ENTER – izložba radova studenata dizajna enterijera VŠLPU, Beograd  od 21-28.05.2018.

Izložba obuhvata radove studenata sve tri godine iz različitih predmeta. Radovi su iz oblasti dizajna enterijera, scenskog prostora u enterijeru kao i enterijernih stilova. Pored tehničke dokumentacije radovi su praćeni 3dmodelima enterijernih objekata, konceptima dizajna kao i ručno radjenim skicama.

U toku trajanja izložbe održaće se predavanje – Simfonija grada u avangardnom dokumentarnom filmu, prof. dr Ivana Kronje…

Komesar izložbe je prof. Zorica Čobanović.