Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Javna tribina

Poštovani roditelji, vaspitači, studenti i kolege, želimo da Vas pozovemo na javnu tribinu, u kojoj će učestvovati najrelevantniji stručnjaci iz prakse za oblasti: logoped, medicinska sestra, socijalni radnik, psiholog i defektolog.
Vodiće se diskusija na teme:
– „ Društvene odgovornosti prema različitostima – moralna obaveza ili pravo svake ličnosti na jednake mogućnosti“ i
– „ Specifičnosti ishrane dece sa određenim zdravstvenim problemima“.
Moderator: Bojana Stanković
Tribina će se održati u prostorijama UK Parobrod , dana 22.12.2016 od 18.00 – 20.00 časova.
Prijaviti se možete na:
bojanas011@gmail.com ili na 065 222 52 82
U organizaciji udruženja Deca i mladi našeg grada