Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Jesmo li prestali da se smejemo?

Jesmo li prestali da se smejemo? I čemu?

Kako se živi od humora i kako živimo bez smeha? Da li je humor svakodnevice u ozbiljnoj opasnosti? Da li radije primamo poziv za svadbe ili sahrane?

O otvaranju „Lidla“, o postavljenu nove direktorke muzeja Nikola Tesla, o Miji i Čkalji, o Muji i Hasi, o razgraničenju duhovitosti i humora…

Aleksandar Đuričić

u „Parobrodu“  razgovara sa:

Ivanom Ivanovićem, Sergejom Trifunovićem, Slavimirom Stojanovićem Futrom i Vojom Žanetićem.

Dođite da proverimo koliko smo u stanju da se smejemo.