Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Ko je vlasnik medija u Srbiji?

BIRN Srbija organizuje događaj na kome će predstaviti rezultate istraživanja o vlasništvu nad medijma i debatu o transparentnosti medijskog vlasništva i (ne)dozvoljenoj koncentraciji.

Sreda, 21. jun 2017. godine, 11h

Govore: Gemma Poerzgen, suosnivačica, Reporteri bez granica Nemačka, Dragana Žarković Obradović, direktorka, BIRN Srbija, Olaf Steenfadt, MOM direktor, MOM Srbija tim, Miloš Janković, pomoćnik ministra, Ministarstvo kulture i informisanja, Bernd Malzanini, Komisija za zaštitu konkurencije u medijima, Nemačka, Milan Todorović, Regulatorno telo za elektronske medije

Moderator: Ana Martinoli, Fakultet dramskih umetnosti