Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i Subotom / Weekdays and Saturday : 09-22h, Nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Ličnosti Starog grada i naša sadašnjost

Jedinstveni i neponovljiv lokalitet opštine Stari grad izuzetna je prilika za organizaciju koncerata manjeg obima koji bi naglasili značaj istorijskih ličnosti koje su svoje aktivnosti u najvećem delu svog života sprovodili u delo tokom života u ovoj opštini.

Ova koncertna sezona ima uočljivo konceptualno obeležje koje ima specifičan odabir koncerata i programskih aktivnosti koje su u skladu sa biografijama odabranih ličnosti u čiju će se čast koncerti održavati.

02.07. ispred paviljona Cvijete Zuzorić – koncert u čast Branislava Kojića

06.08. plato na Kosančićevom vencu – koncert u čast Mihaila Petrovića Alasa

03.09. plato kod pasarele (Beton hala) – koncert u čast Olje Ivanjicki

01.10. Park Vojvode Vuka, Topličin venac – koncert u čast Nikole Nestorovića

05.11. Etnografski muzej – koncert u čast Stojana Novakovića

03.12. UK Parobrod – koncert u čast Meše Selimovića