Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i Subotom / Weekdays and Saturday : 09-22h, Nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

“Nauči da zagrliš, a ne da udariš”

U skladu sa Instanbulskom konvencijom i Strategijom za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici 2021. – 2025. god. nastala je ideja za projekat, koji ima za cilj da upozna javnost sa izazovima, koji se javljaju u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koje je sve više prisutno na svim nivoima.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se priključe u petak, 19. novembra u 15h u UK Parobrod, na projektu „NAUČI DA ZAGRLIŠ, A NE DA UDARIŠ”, pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, dok se kao nosilac projekta potpisuje Centar za žrtve nasilja DAR.

Sagovornici na ovoj tribini su: Ministarstvo za brigu o porodici i
demografiju, Predstavnik kancelarije poverenika za zaštitu
ravnopravnosti, ispred Udruženja „Centar za žrtve nasilja DAR„ predsednica Marija Milanović, profesor političkih nauka dr Hatidža Beriša, specijalista dr neuropsihijatar Mirjana Tomović, advokat Aleksandar Milićević.