Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i Subotom / Weekdays and Saturday : 09-22h, Nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Predstava “Šuma na kraju vremena”

Subota, 11. decembar u 20h, Predstava “ŠUMA NA KRAJU VREMENA

Tekst: Monja Jović

Režija: Ivan Jović

Igra: Andjela Popović

Fotografije: Danilo Mijatović

Vreme trajanja: 90 min

Terirem Produkcija

Cena karte: 600 din

U drami sedam ženskih likova, čije se sudbine protežu na proteklih sto pedeset godina, sahranjuje svoje bližnje, svoje domove, svoje ideologije, svoju zemlju i kulturu, svoje ljubavi i jezike. Junakinje ove jedinstvene priče su seljanke, revolucionarke, logorašice, izbeglice, iseljenice: žene koje je oblikovala istorija na našim prostorima.

Likovi nose istovetno iskustvo neadekvatnosti i gubitka zbog kog ih je moguće doživeti kao jedno biće sa sedam različitih ličnosti. Svaka priča podvučena je tragičnim odnosom ljudskih bića prema prirodi. Prirodu pokušavamo da menjamo, umesto napora da je razumemo. Zato se pozornicom širi melanholični šapat uništenih šuma bez kojih se ogoljavaju i naši životi, a drama nas odvodi na kraj vremena i sveta, ispitujući granice iskustva različitih naraštaja.