Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Promocija knjige-sveske Podli podli psalmi 

Promocija knjige-sveske Podli podli psalmi (Metella-Xenia, Beograd, 2016.) Bojana Savića Ostojića održaće se u utorak, 3. oktobra 2017. od 19 časova u UK Parobrod, uz gostovanje Dinka Kreha, kritičara iz Zagreba.

Savić Ostojićevo ispisivanje fragmenata, aforizama, načela, poetskih  zapisa i mikroeseja jeste polemika, ne samo sa literarnim uzorima, već (pri)kazuje mnogo više od toga.

„Emil Sioran se u Psalmima pojavljuje kao referenca ali i kao polemički oponent i rival kojeg se eksplicitno nastoji nadići… „Podlost“ Psalama najčešće se očituje u njihovoj drskoj eksplicitnosti i „transparentnosti“ — koja ne prerasta u tezičnost i ne zaboravlja na vlastitu literarnost“, piše Dinko Kreho.

Bojan Savić Ostojić autor je četiri zbirke pesama i knjige eseja Aleatorij (2013). Osnivač je Nezavisnih izdanja Knjižuljak i urednik elektronskog časopisa za poeziju Agon. Prevodi sa francuskog. Živi u Beogradu.