Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

PSIHOLOGIJA PATNJE, Salman Ahtar

UK Parobrod i Izdavačka kuća Clio

pozivaju vas na predstavljanje nove knjige u ediciji Imago

Salman Ahtar

PSIHOLOGIJA PATNJE

govore

Žarko Trebješanin, psiholog

Aleksandar Dimitrijević, urednik edicije Imago

petak, 29septembar, 19 sati,

UK Parobrod, Kapetan Mišina 6a, Beograd