Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Ženski razgovori 2

Škola glume za odrasle koju već godinama sa uspehom u Parobrodu vodi glumica Draginja Mileusnić, ima čast da vam predstavi svoju novu godišnju završnu predstavu, a uloge tumače njeni polaznici:

Aleksandar Saračević, Ana Pavlićević, Barbara Skala Stojanović, Dragomir Anđelić, Đurđa Pokrajac, Jasminka Samokec, Jelena Ristović, Marija Bojinović, Marija Ivanović, Maša Ljotić, Mihailo Dražić, Miloš Srećković, Nataša Lukić, Sanja Peterka, Snežana Đorđić, Tatjana Popović, Vesna Dinić

Ponedeljak, 12. jun 2017. 19h UK Parobrod