„Ја нисам ослободила Београд“ – Mилица Ракић

20. Октобар 19 часова – главни хол и анекс

На изложби ће бити представљени графички радови Милице Ракић и цртежи, забелешке, писма и личне фотографије Констатина Поповића.

Користећи архивски поступак као уметнички поступак, уметница кроз пронађене забелешке, цртеже и фотографије Констатина Поповића ствара архив доживљеног, преиспитујући однос према прошлости, култури и историји. Изложбени простор постаје архивско сведочанство у коме званични историјски оргинал кроз уметничку интервенцију постаје копија која није представљена као инфериорна већ побољшана верзија оригинала и која као таква чини да им се поетике додирују, укрштају и поклапају, Читава изложба представља заправо једну амбијенталну инсталацију у којој се преплићу прошлост и садашњост кроз уметничку интервенцију аутора изложбе Милице Ракић. Милица Ракић Рођена 1972. године у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији. Докторант Факултета ликовних уметности у Београду. Члан УЛУСа, у статусу самосталног уметника. Добитница награде Удружења ликовних уметника Србије за графику Златна игла (2007). У свом раду испитује начин на који језик и култура обликују лични идентитет. Живи и ради у Београду. Константин Коча Поповић ( 14.март 2008.- 20.октобар 1992.) представља модел интелектуалца који је прошао кроз надреалистички покрет, официрску дисциплину Краљевине Југославије, Шпански грађански рат, НОБ и друштвено-политички ангажман у СФРЈ кроз разне функције које је имао у послератној Југославији.

На дан отварања изложбе, бонус пројекција документарног филма Горана Марковића „Константин Коча Поповић“ – биоскоп Драган Гага Николић 20 часова

Изложба траје до 31.октобра 2017.

chevron-downmenu-circlecross-circle