Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Diplomska izložba slika studenata Fakulteta primenjenih umetnosti “Plod susreta”

FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI U BEOGRADU – odsek slikarstvo

Diplomska izložba slika studenata Fakulteta primenjenih umetnosti “PLOD SUSRETA” – Odsek slikarstvo – klasa profesora Miroslava Lazovića

 Mlade umetnike, koji upravo kucaju na vrata polivalentnog i pluralističkog hrama umetnosti, intrigiraju i opterećuju krucijalna pitanja i dileme koje takoreći sudbinski određuju njihov status i misiju u društvu: u situaciji naše zakasnele i vrlo problematične političke tranzicije iz socijalizma u neoliberalni kapitalizam, kada se kod nas, naprimer, kontinuirano smanjuju izdvajanja iz državnog budžeta za kulturu, uprkos činjenici da kultura i umetnost određuju duhovne i fizionomske karakteristike jedne nacije.

Mnoge implikacije koje iz toga proističu mogu se donekle prepoznati i iščitati i iz radova studenata, koji se po prvi put javno predstavljaju  na ovoj izložbi u UK “Stari grad”, uprkos svemu, energičnih i talentovanih budućih umetnika, sada studenata diplomaca slikarstva Fakulteta primenjenih umetnosti.