Diplomska izložba slika studenata Fakulteta primenjenih umetnosti "Plod susreta"

FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI U BEOGRADU - odsek slikarstvo

Diplomska izložba slika studenata Fakulteta primenjenih umetnosti "PLOD SUSRETA" - Odsek slikarstvo - klasa profesora Miroslava Lazovića

 Mlade umetnike, koji upravo kucaju na vrata polivalentnog i pluralističkog hrama umetnosti, intrigiraju i opterećuju krucijalna pitanja i dileme koje takoreći sudbinski određuju njihov status i misiju u društvu: u situaciji naše zakasnele i vrlo problematične političke tranzicije iz socijalizma u neoliberalni kapitalizam, kada se kod nas, naprimer, kontinuirano smanjuju izdvajanja iz državnog budžeta za kulturu, uprkos činjenici da kultura i umetnost određuju duhovne i fizionomske karakteristike jedne nacije.

Mnoge implikacije koje iz toga proističu mogu se donekle prepoznati i iščitati i iz radova studenata, koji se po prvi put javno predstavljaju  na ovoj izložbi u UK "Stari grad", uprkos svemu, energičnih i talentovanih budućih umetnika, sada studenata diplomaca slikarstva Fakulteta primenjenih umetnosti.

chevron-downmenu-circlecross-circle