Izložba fotografija "Refleksija" - foto konkurs

Udruženje Centar za društvenu akciju iz Beograda i gradska opština Stari grad su organizovali nagradni foto konkurs na temu Refleksija (refleksija arhitekture, kulture, istorije, življenja, emotivnog stanja) za mlade od 15 do 30 godina.

Kao rezultat ovog konkursa, nastala  je izložba fotografija mladih umetnika, čije će otvaranje biti u četvrtak 18.01.2018. u 19 časova u UK Parobrod, Kapetan MIšina 6a.

Izložba je nastala kao težnja da podržimo talentovane pojedince u  njihovom ličnom i profesionalnom razvoju i stvorimo uslove za aktivno učešće mladih u kreiranju kulturnih sadržaja u našoj zajednici, te otvorimo lokalne institucije kulture za programe mladih umetnika.

NAGRADE:

Stručni žiri u sastavu Zvezdana Marjanović, dipl grafički dizajner, Bojana Vujaklija, master fotografije i Fedor Munižaba, dipl. filmski i tv snimatelj su izabrali 40 najboljih fotografija na osnovu kompozicije, originalnosti, krativnosti i sveukupnog utiska, koje će se naći na izložbi u UK Parobrod i gde će biti proglasena i nagrađena tri najbolja rada. (1.nagrada 30.000 dinara, 2.nagrada 20.000 dinara, 3.nagrada 10.000 dinara).

Na konkursu je učestvovalo preko 300 mladih neafirmisanih umetnika, sa preko 1000 radova

Centar za društvenu akciju je udruženje građana koje se bavi unapređenjem položaja i kvaliteta života mladih, stvaranjem uslova za aktivno učešće građana u društvenim proceseima, povećanjem nivoa socijalne uključenosti i razvojem socijalnog preduzetništva.

 

 

chevron-downmenu-circlecross-circle