ПРОГРАМ

Monodrama "Jul" Ivan Viripaev

Jedan od najintrigantnijih dramskih pisaca savremene ruske drame, Ivan Viripajev, u drami “Jul” snagom ironije tretira problem izbavljenja običnog čoveka, onog čoveka koji može biti svako od nas.  Pa čak i žena, zbog čega pisac insistira da glavni lik Petra, kao i ostale likove, tumači glumica.

Petar je sedamdesetogodišnji zločinac i ubica, koji usled požara ostaje socijalno i egzistencijalno ugrožen. Put njegovog izbavljenja biće prožet surovošću, nasiljem, potragom za “njegovom rođenom ludnicom”, kao možda jedinim utočištem koje mu pripada. 

Kombinovanjem surovosti i nežnosti unutar odnosa tog običnog čoveka prema drugima, Bogu, pa i sebi, Viripajev postavlja glavno pitanje: u kom to trenutku taj čovek, unutar sistema kojeg je deo, postaje žrtva sopstvenog spasenja?

Dramski tekst je podeljen na dva dela.  Prvi deo opisuje put glavnog junaka iz svog rodnog sela ka ludnici.  Na tom putu, da bi preživeo, Petar mora da ubije, da se odbrani i bude surov, onoliko koliko čovek u nevolji može/mora biti.  Drugi deo je istančaniji, podignut na skoro metafizički nivo, što je u predstavi otelotvoreno sredstvima filmskog izraza.  Pomereno stanje svesti glavnog junaka predstavljeno je video materijalima koji vrlo precizno prikazuju likove koji mu se javljaju u snu – koji ga opseda i iz kog pokusava da se izbavi. 

REDITELJ: Tara Manić; DRAMATURG: Dejan Prćić; KOSTIMOGRAF: Srđan Perić; DIREKTOR FOTOGRAFIJE;Luka Trajković; MONTAŽER   Marija Jelušić; FOTOGRAFIJA  Marijana Janković; ŠMINKA  Snežana Petković

IGRA: NATAŠA TAPUŠKOVIĆ

Trajanje:  55 minuta

chevron-downmenu-circlecross-circle