Трибине

У оквиру трибинског програма заступљене су теме које развијају и јачају грађанску свест, подстичу
и оснажују солидарност, промовишу активно учествовање у побољшању живота локалне
заједнице. Посебан акценат је на темама које се тичу младих људи и тинејџера, чиме се уводе у међусобну
интеракцију и дружење у локалној заједници.
chevron-downmenu-circlecross-circle