Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i Subotom / Weekdays and Saturday : 09-22h, Nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Концерт “Свет музике за клавир” Радмила Стојановић

Концерт СВЕТ МУЗИКЕ ЗА КЛАВИР је истоимени пројекат који је одобрио Секретаријат за културу Града Београда. 

            Аутор и реализатор мултимедијског концерта је маг. Радмила Стојановић, музички уметник – пијаниста, проф. Уметности – Музика (Универзитет у Београду) са ИТ сарадником (Златко Катанић).

         СВЕТ МУЗИКЕ ЗА КЛАВИР је у функцији подстицања и унапређивања посећивања концерата уметничке музике за клавир афирмацијепијанизма (уметност свирања на клавиру), богатства и лепоте клавирског стваралаштва (европски и домаћи композитори) на оригиналан, непосредан, креативан и комуникативан начин који је формиран на бази дугогодишњег сценског искуства извођача концерта.