Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Ciklus tribina: Religija i postmoderno doba

Sreda, 10. mart u 19h – UK Parobrod

Ciklus tribina: Religija i postmoderno doba

Pravoslavna crkva i ekologija: izazovi i gledišta

Predstavljajući izuzetno aktuelnu temu u vremenu u kome živimo, zaštita životne sredine je od velikog značaja za zdravlje kako svih ljudi, tako i ostalog živog sveta na planeti na koji smo upućeni. Bog stvara čoveka i poverava mu odgovornost za prirodu, jer je i sam njen deo i od nje stvoren. Kakav je zapravo odnos Pravoslavne Crkve prema tvorevini, u čemu se očituje hrišćanska i ljudska odgovornost prema istoj, kao i o značaju prirode za život celokupnog ljudskog roda govori nam prof. dr Srboljub Ubiparipović.

Gost: Prof. dr. Srboljub Ubiparipović, teolog

Autor i moderator: Miroljub Nestorović