Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Dani Kalevale

Seura Drušvo Srpsko – finskog prijateljstva, zajedno sa ambasadom Finske u Beogradu u sklopu, tradicionalne saradnje sa UK Parobrodom, organizuju dan proslave tog nacionalnog praznika Finske i promocije njene kulture. Teatar i Teatar hol 28.02. 19h