Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Otvoreni studio Aleksandra Đuričića – Šta je to krug dvojke?

Posle velikog uspeha tribina sa ministrima i o smehu, nastavljamo sa ciklusom autorskih tribina

OTVORENI STUDIO

Aleksandra Đuričića

Šta je to krug dvojke?

Gosti:

Nikola Đuričko

Muharem Bazdulj

Luna Lu

Božo Koprivica

 

Četvrtak, 22. novembar u 19h.  UK Stari grad