12.12.2022.
19:00

Изложба "Фигуре - сусрет прошлости и будућности" Милене Поповић

Фигуре- сусрет прошлости и будућности

Првобитна инспирација за изложбу биле су две фигуре од теракоте из уметничког парка ,, Тера " у Кикинди. Даље се свака слика развијала у зависности од расположења и осећања у датом тренутку. Облици и простор су се, такође мењали у складу са тим. У почетку фигуре нису јасно и реално дефинисане као лик човека. Неке од њих су изломљене, подељене, делимично одсечене. Симболика је управо у томе да се материјални свет, у једном тренутку, видљиво урушава онда када почне да пропада нематеријални духовни свет. Целокупни доживљај употпуњују спољашњи и унутрашњи простор сличан оном у сновима. Свака боја има одређено психолошко деловање, то јест изазива одговарајућу емоцију.

chevron-downmenu-circlecross-circle