Студио културе говора и глуме

Водитељ глумица Миња Филиповић

СВРХА

Дете кроз непосредну акцију и драмску форму упознаје и овладава собом, својим телом, чулима, осећањима.

ОПИС

Намењено деци од 7 до 18 година.

Активности драмског васпитања се организују у мање целине и воде се као драмске радионице.

Дечија знања о реалности (о себи, свету који их окружује, другим људима и њиховим односима) се користе као теме. Они кроз разноврсне драмске ситуације и игру улога, развијају односе и стичу искуства и сазнања о другим људима. Кроз дикцијске вежбе и вежбе концентрације деца стичу самопоуздање, а помоћу имровизација развијају машту, а самим тим постају и креативнија.

ЦИЉ

Свим полазницима студија подједнако је пружена могућност да активно раде, стварају и комуницирају у оквиру целе групе.

Повезивањем дечијег креативног изражавања кроз слику, покрет и реч правимо целину коју можемо презентовати, а самим тим стварамо код детета добар осећај правих вредности, који позитивно утичу на његов развој.

За више информација посетите сајт:

www.minjafilipovic.com

chevron-downmenu-circlecross-circle