100 година од израде пројекта за изградњу Зграде представништва Првог дунавског паробродарског друштва у Београду

На данашњи дан навршава се тачно 100 година од када је потписан пројекат за изградњу Зграде представништва Првог дунавског друштва у Београду .

Зграда представништва Првог дунавског паробродског друштва у Београду (поглед из Господар Јевремове улице)

Зграда представништва Првог дунавског паробродарског друштва (Der 1. Donau Dampfschiffahrts – Gesellschaft, DDSG) у Београду подигнута је у периоду између 1924. и 1926. године, на углу улица Капетан Мишине и Господар Јевремове. За потребе изградње стамбено - пословног објекта DDSG-а, још новембра 1923. године стигли су идејни пројекти архитекте Александра Попа (Аlехander Рорр) из Беча, где је и било седиште компаније.

Зграда представништва Првог дунавског паробродског друштва у Београду (поглед из Капетан Мишине улице)

С обзиром на то да је пројекат било потребно разрадити, прилагодити конфигурацији терена и направити одговарајући унутрашњи распоред у складу с потребама представништва, овај посао је преузело локално грађевинско предузеће инжеђњера Стевана Тоболара које је уједно било и извођач радова. Приспела техничка документација је усвојена фебруара 1924 године, а репрезентативна угаона зграда била је завршена почетком 1926. На оригиналним плановима зграде, Тоболар је потписан уз архитекту Попа. Па ипак, иако је Тоболар извео извесне промене, основна архитектонска концепција оригиналног идејног решења, распоред маса и стилски израз су задржани из Поповог решења.

Зграда представништва Првог дунавског паробродског друштва у Београду 1926. година

 Смештен у најужем историјском језгру града, објекат је у време изградње у потпуности одударао од затеченог архитектонског фонда, горњег дела Дорћола, како својим димензијама тако и стилским одликама.

chevron-downmenu-circlecross-circle