Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i Subotom / Weekdays and Saturday : 09-22h, Nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Izložba fotografija Paralelne stvarnosti Kosova i Srbije…

Projekat „Paralelne stvarnosti Srbije i Kosova: sećanja na NATO intervenciju” želi da utiče na dominantne diskurse u kulturi sećanja u Srbiji i na Kosovu koji su dijametralno suprotni. U Srbiji, NATO intervencija se smatra nepravednom i nezasluženom, i gotovo da nisu poznata dešavanja na Kosovu u istom periodu. Ovaj projekat želi da pokaže da su se u isto vreme na oba područja dešavala stradanja i patnje civila.

Otvaranje: ponedeljak, 1.7.2019. u 19h