5th WAG ART FESTIVAL

WAG Festival je međunarodni, interdisciplinarni, umjetnički festival koji je otvoren umjetnicima svih kategorija i disciplina, u proslavi stvaralaštva i zajedništva. 

WAG (WORLD ART GAMES) je međunarodna umjetnička organizacija sa sjedištem u Hrvatskoj i ograncima (nacionalnim odborima) u mnogim zemljama.

WAG organizacija tijekom godine održi 50 i više raznih projekata, po cijelom svijetu. Projekti su umjetnički, kulturni i edukacijski, nacionalnih ili međunarodni, u organizaciji glavnog ureda ili nacionalnih odbora. 

web: www.wagames.org 

e-mail: info@wagames.org

chevron-downmenu-circlecross-circle