Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

5th WAG ART FESTIVAL

WAG Festival je međunarodni, interdisciplinarni, umjetnički festival koji je otvoren umjetnicima svih kategorija i disciplina, u proslavi stvaralaštva i zajedništva. 

WAG (WORLD ART GAMES) je međunarodna umjetnička organizacija sa sjedištem u Hrvatskoj i ograncima (nacionalnim odborima) u mnogim zemljama.

WAG organizacija tijekom godine održi 50 i više raznih projekata, po cijelom svijetu. Projekti su umjetnički, kulturni i edukacijski, nacionalnih ili međunarodni, u organizaciji glavnog ureda ili nacionalnih odbora. 

web: www.wagames.org 

e-mail: info@wagames.org