Beograd: Odiseja u vremenu

O izložbi

Naša čula registruju samo jedno vreme, jednu trajnost, dakle čovek ne može u jednom trenutku da registruje dva vremena. No, digitalni prošireni medij pruža mogućnost proširivanja percepcije realno posmatrane stvarnosti. U tom smislu izložba i projekat "Beograd: odiseja u vremenu" istražuju potencijale preklapanja više različitih vremena, tj. realnosti na jednoj istoj lokaciji u kojoj izabrani objekti kao referentne tačke predstavljaju jedine nepromenljive okolnosti.

Novi mediji omogućavaju nam da kreiramo digitalne arhive, koje ne moraju uvek biti samo puki skladišni prostor. Pored fizičkog/digitalnog skladištenja doživljaja prostora i vremena autor pokušava da sačuva i duh samog mesta lokacije. Za tu svrhu su kao početna referenca upotrebljene ilustracije* Luke M. Mladenovića, značajnog beogradskog crtača i grafičara, hroničara Beograda između dva svetska rata. Upotrebom augmentativne realnosti, izabrane lokacije postaju „žive”. Ova digitalna propusna membrana omogućava nam da istovremeno doživimo više vremena tj. više različitih realnosti jedne iste lokacije u istom trenutku.

* Uz saglasnost BIGZ školstvo korišćena je knjiga ilustracija Luke M. Mladenovića

chevron-downmenu-circlecross-circle