Čitalačka grupa: Kolin Vord - Škole više ne

Četvrtak 5. novembar - 19h, UK Stari grad


Čitalačka grupa: Kolin Vord - Škole više ne

"Tokom studentskih pobuna koje su se desile širom sveta krajem 1960-ih, sa različitih univerziteta su stizale poruke da je period revolucionarnog samoupravljanja predstavljao jedino istinsko obrazovno iskustvo koje su studenti ikada imali... Stvarno obrazovanje, samoobrazovanje, može da se desi samo sa isključivanjem ili ignorisanjem skupe akademske hijerarhije. Studentska pobuna je bila mikrokosmos anarhije, spontana, samousmerena aktivnost uz pomoć koje je struktura moći zamenjana mrežom autonomnih grupa i pojedinaca. Ono što su studenti iskusili bio je osećaj oslobođenja koji dolazi sa donošenjem sopstvenih odluka i preuzimanjem sopstvene odgovornosti. To je iskustvo koje treba da prenesemo daleko izvan privilegovanog sveta visokog obrazovanja, u fabriku, u susedstvo, u svakodnevni život ljudi svugde.

U okviru ove čitalačke grupe razgovaraćemo o kratkom tekstu Kolina Vorda u kome on iznosi detaljnu i argumantovanu kritiku sistema formalnog obrazovanja koje je organizovano od strane države, pokazujući na koji način ono služi pre svega održavanju postojećeg sistema i navikavanju ljudi da nekritički prihvataju postojeće norme, pravila, društvene odnose i nejednakosti.

Kolin Vord (1924-2010) je bio jedan od najznačajnijih britanskih anarhističkih mislilaca druge polovine dvadesetog veka. U periodu 1947-1960 bio je urednik časopisa Freedom, od 1961-1970 časopisa Anarhija, a tokom života bavio se različitim temama, kao što su arhitektura, urbano planiranje, skvotiranje, stambene politike, istorija anarhizma, obrazovanje i brojne druge.

chevron-downmenu-circlecross-circle