Čitalačka grupa: Kornelijus Kastorijadis "Samoupravljanje i hijerarhija"

Utorak 3. novembar - 19h, UK Stari grad

Čitalačka grupa: Kornelijus Kastorijadis - Samoupravljanje i hijerarhija"

Mi želimo samoupravno društvo... To je društvo koje upravlja samo sobom, odnosno, koje samo sebe usmerava... Samoupravno društvo je ono društvo u kome se sve odluke donose kolektivno, svaki put od strane onih kojih se te odluke direktno tiču. To znači, sistem u kome oni koji sprovode aktivnosti kolektivno odlučuju šta treba da rade i kako će to da rade, unutar okvira koje određuje samo njihova koegzistencija sa drugim kolektivima."U okviru ove čitalačke grupe analiziraćemo kratki tekst Kornelijusa Kastorijadisa o samoupravljanju i hijerarhiji i razgovarati o tome u kojoj meri je hijerarhija utkana u sve aspekte našeg društva i života, kako je moguće prevazići je i stvoriti samoupravno društvo u kome neće postojati nejednakost, eksploatacija i dominacija jednog sloja ljudi nad drugim.

Kornelijus Kastorijadis (1922-1997) bio je filozof i društveni teoretičar. Rođen je u Istanbulu, odrastao u Grčkoj, a najveći deo života proveo je u Francuskoj. Bio je jedan od osnivača i vodećih figura radikalne slobodarske socijalističke grupe „Socijalizam ili varvarstvo“, koja je postojala od 1948. do 1967. i koja je izdavala časopis sa istim nazivom. Distancirajući se vremenom od marksizma i trockizma, Kastorijadis je kritikovao istovremeno i kapitalistički sistem i autoritarnost sistema u zemljama realnog socijalizma. Bio je jedinstven i vizionarski mislilac koji je beskompromisno branio ideje demokratije, autonomije, slobode i jednakosti, a u svom obimnom opusu bavio se vrlo različitim temama i oblastima kao što su istorija, ekonomija, politička teorija, psihoanaliza, umetnost, antička filozofija, biologija, antropologija...

Ovaj tekst je objavljen u okviru Male samoobrazovne čitanke br. 3, a izdavanje ove čitanke je podržala platforma Zajednicko.org

chevron-downmenu-circlecross-circle