Festival "Umetnost i ljudska prava"

Od 23 - 28.oktobra DAH Teatar će realizovati prvi Festival Umetnost i ljudska prava kod nas.

Cilj festivala je da se inspirišu i osnaže građani da preuzmu aktivnu ulogu u promenama u svojim zajednicama i da se ljudska prava više ne budu shvatala kao nešto što je nametnuo neko spolja, već da je odgovornost na svakom pojedincu da se angažuje. Tema festivala je još značajnija u novim okolnostima uzrokovanih pandemijom, gde je osećaj izolacije i nemoći često vodio do pasivnosti i blokiranosti naših sugrađana. Upravo je zato važno da se omoguće konstruktivni i kreativni susreti, gde se čuje živi glas i uživo mogu da se podele različita gledišta na teme koje će ponuditi festival. Festival će predstaviti niz događaja koji su besplatni i otvoreni za sve.

Festival će predstaviti rad istaknutih umetnika, aktivista i organizacija koji rade na međunarodnoj sceni i u našoj zemlji - ponekad pod velikim rizikom, dokumentovaće prakse i razvijanje teorija. Program čine performansi, predstave, filmovi, instalacije , radionice, debate i susreti umetnika, aktivista i publike.

Više informacija o festivalu na:


chevron-downmenu-circlecross-circle