Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Film i diskusija: Zeitgeist – Duh vremena: Korak napred (2011)

Film “Zeitgeist: Moving Forward” (2011) se bavi problemima savremenog društva, pre svega kroz analizu i kritiku kapitalizma, preispitivanje kulturnih modela i porekla drušvenih devijacija. Istovremeno, film nudi jasnu alternativu. Film je podeljen na 4 dela:
1) Ljudska priroda – bavi se proučavanjem prilagođenosti ljudskog ponašanja okolini.
2) Socijalna patologija -analizira se neodrživost sadašnjeg sistema koji zapravo kultiviše nasilje.
3) Projekat zemlja – predstavlja ideju Venus projekta, nove paradigme ekonomije – ekonomije bazirane na resursima. To je društvo bez monetarnog sistema, gde je čovek oslobođen manuelnog rada. Ostvarenje levičarskog sna.
4) Uspon – vrši se poređenje Venus projekta sa ostalim društvenim sistemima iz prošlosti.

Nakon filma uslediće jednočasovna panel-diskusija o osnovnim temama kojima se film bavi.