FOTO IZLOŽBA

FOTO IZLOŽBA

Prethodne 2 godine obeležile su brojne izložbe i dokumentarci o migrantskoj ruti preko našeg prostora, Srbije i Zapadnog Balkana. Parobrod je ugostio neke od njih i uglavnom su to bili ili domaći autori iz Beograda ili stranci na tzv follow up-u tih ljudskih sudbina. Ono što nismo videli je recepcija, njihovog prvog domaćina,  judi i stanovnika naše male granične varoši – Preševa, i Albanaca koji tamo žive, a sa kojima i sami nažalost nemamo dovoljo kulturnog dodira i interakcije.

U sredu 18. jula, Parobrod će ugostiti 3 autora: Krenara Halimija sa fotografijama i autorski tandem Valon Afrija i Gazmend Idrizija sa dokumentarnim filmom o migrantskoj priči u njihovoj sredini.

Sreda 18. jul, 19h – slobodan ulaz

chevron-downmenu-circlecross-circle