Izložba analogne fotografije "Između" Emilije Gašić

U ponedeljak, 22. februara u 19h u UK Parobrod otvaranje izložbe analogne fotografije "Između" Emilije Gašić.

Izložba će trajati do 03. marta 2021. godine.

Koncept izložbe ,,Između” je kolekcija analognih fotografija snimljenih u putu, usputno, između različitih stanica, gradova, zemalja, tokom šetnji, neplanirano i nerežirano u periodu od poslednjih devet godina. Podeljena u dve serije - ruralnu i urbanu, kolekcija prikazuje autorovo poimanje pripadnosti i česti osećaj uhvaćen ,u među prostoru. Između stakla, između odsjaja, između senke i svetlosti, dva sveta, sela i grada, fantazije i stvarnosti, kretanja i statičnosti, jutra i mraka. Neki od ovih međuprostora su jasno prikazani sa fizičkim preprekama, drugi su eterični i apstraktniji i nalaze se u umu autora i gledaoca.
,,Sve je počelo šetnjom po mom rodnom kraju, selu Ruđinci kada sam prvi put uzela stari fotoaparat Zenit u ruku i krenula da opsesivno fotografišem pejzaže u nestajanju. Kako sam se selila u Beograd, bila sam uvek uhvaćena između grada i sela, uvek sa koferima u ruci i između stanica, što se još više podcrtalo selidbom u Njujork. Stalno uhvaćena izmešu raznih adresa i stanja uma, uvek sam posezala za fotografijom gde suštinski uvek pripadam.”


Emilija Gašić

chevron-downmenu-circlecross-circle