Izložba fotografija "Drugačiji beogradski portreti"

Otvaranje izložbe fotografija "Drugačiji beogradski portreti", ponedeljak, 12. jul u 20h

Predstave životinja su još od drevnih vremena bile neraskidiv deo ljudskog ambijenta. Među prvima bili su pećinski slikari, koji su sa veštinom i strahopoštovanjem slikali praistorijskog tura, svoju lovinu; antički narodi bi svoje atrijume oživljavali mozaicima delfina, morskih zvezda i hobotnica; srednjovekovni umetnici su živopisali i klesali životinje koje su nosile religioznu simboliku, a kičicu akademskih slikara kasnijih razdoblja najčešće je pokretalo puko uživanje u lepoti tih bića. Izložba koja je pred nama jeste nastavak tih predstava, a umetnica sa fotoaparatom jeste verni sledbenik drevnih slikara, sa dubokom željom da slikom oživi drevnu i neraskidivu vezu čoveka i životinje.

Tokom vremena ljudi su u životinjama počeli da prepoznaju ljudske emocije. Ovakva personifikacija, ili možda pre antropomorfizam, povezuju čoveka i životinju na još dubljem nivou. Ako pogledamo ove fotografije, u njima možda možemo prepoznati nešto od izraza, gesta nekoga od ljudi koje poznajemo.

Izložba koja je pred nama predstavlja viđenje životinja u beogradskom zoo-vrtu, kroz oko i objektiv umetnice Ane Zulević. Namera nije samo da pogledamo njene portrete životinja. Ona želi da svaki od njih sa nama razgovara, komunicira, da svaki od njih u nama izazove određenu emotivnu reakciju. Njihove poruke su odraz nas samih, svesnog i nesvesnog dela naše ličnosti. Neki portreti su humoristični, neki veoma ozbiljni, neki odrazi moći, krhkosti ili čiste lepote, ali svi su raznovrsni, i nijedan nas ne ostavlja ravnodušnima.

chevron-downmenu-circlecross-circle