Izložba fotografija "Igrale se delije" Sare Apostolović

Na nacionalizam se, zbog njegove definicije, uglavnom gleda kao na nešto što je staro, tradicionalno i konzervativno, dok globalizam predstavlja novi vid liberalizma i smatra se modernim. Pokušaj konstruisanja lika „idealnog srpskog muškarca" sa aspekta tradicionalnih i nacionalnih načela u konceptu vizualnog izraza, rezultira sudarom pomenutih ideologija.

Na fotografijama su prikazane različite aktivnosti i segmenti života koji se mogu protumačiti kao svakodnevica. Na njima se nalaze portreti, delovi tela, cele figure u prostoru, pejzaži i autoportret, odnosno – žena. One predstavljaju osvrt na istorijsko-sociološki, intimni i antropološki pregled života jedne nacije kroz istoriju, iz perspektive čoveka savremenog društva.
"Sitno bodi body", jedna od pet serija koje čine izložbu, portretima srpskih tetovaža živopisno oslikava portret jedne nacije, ostavljajući otvorenim pitanje da li je reč o ukrasnim aksesoarima ili religijskim simbolima.

Bazirano na religiji, tradiciji, istoriji, društvu i umetnosti, ovo istraživanje je život koji i sama autorka živi. Kretanje i snalaženje u takvom društvu, svesnost o sopstvenoj poziciji u njemu, kao i posvećenost ovoj temi, navelo je autorku da kroz autoportret konstruiše i lik moderne Kosovke devojke.

Izložba Igrale se delije se može smatrati sirovim dokumentom, kritikom ili veličanjem… Svako čita kako mu je drago.

chevron-downmenu-circlecross-circle