Izložba fotograma studenata prve godine Katedre kamere FDU

U kom trenutku počinje stvaranje jednog dela?

Šta stoji iza odluke da povučemo četkicom određeni potez, izvajamo određeni oblik, napravimo fotografiju, ili, drugim rečima, oslobodimo deo svesti i materijalizujemo je u fizičkom svetu?

Ili možda bitnije, koji je razlog da krenemo u pravcu istraživanja neke teme koju smatramo vrednom?

Da li te odluke donosimo svesno ili su one plod nečeg drugog, nečeg nedefinisanog, neopipljivog, sveprisutnog?

Možda svesno trenutno ne možemo odvojiti od nesvesnog, ali možemo težiti da osvestimo baš to nečujno, skriveno, kao i one suptilne sprege koje spajaju ta dva sveta.

Izložba ne(svesno) nastala je upravo kroz eskperiment i igru svesnog i nesvesnog čiji su rezultat fotogrami studenata prve godine Katedre kamere.

Predstavljeni radovi su nastali u okviru predmeta Fotografska slika I, pod mentorstvom Branka Sujića, docenta, na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Radove izlažu: Srđan Mančev, Luka Ivanović, Veljko Lalović, Kosta Aksentić, Jana Anđić, Katarina Nevenić i Neda Mojsilović.

Glavni hol 19h *traje do 4.06

chevron-downmenu-circlecross-circle