Izložba "Izreći neizrecivo" Matheo Delalle

IZREĆI NEIZRECIVO

Kako preneti snažan utisak koji nam je ostavio san prošle noći?

Teško nalazimo reči da opišemo boje, prostor, atmosferu i intenzitet osećaja koje je u nama izazvao.

Snovi su često i vrata prema onostranom, neizrecivom.

Serija slika, nastala u poslednjih godinu dana, moj je način da prepričam snove, vizije, ona duboka stanja na javi ili u snu, kada naš um, na trenutak, prepusti kontrolu podsvesnom, ili nečem još neistraženijem.

To najdublje, dokle nam je dato da prodremo, ima forme za koju nemamo reči, forme koje su u konstantnom pokretu i promeni. Čudni predmeti i bića, oblaci i dimovi, simboli - sve je povezano u nerazmrsivi i neshvatljivi splet. Boje nemaju logiku, senke su iracionalne!

Snovi, vizije, kao ove na mojim slikama, su informacije koju dobijamo kada na trenutak napustimo ovu realnost, naše dnevne rutine, naše strahove i očekivanja. Kada odbacimo naučeno i prihvatimo našu suštinu, kao bića koja egzistiraju na mnogim planovima svesti, kao bića istovremeno smrtna i besmrtna.

Naslovi slika daju posmatraču moguće značenje - moje lično tumačenje naslikanog, ono što ja vidim na slici, kada je već završena.

Isključite se na trenutak, zaustavite misli i gledajte.

Slike su tu da ostvarite kontakt sa svetom koji postoji izvan ove realnosti, obskuran i neuhvatljiv.

chevron-downmenu-circlecross-circle