Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Izložba slika “Horizont stvarnosti svetlost” Sanje Klisarić

Sanja Klisarić (1982) rođena u Beogradu dr političkih nauka, filolog, književnica i slikarka u petak 12. Juna 2020. u UK Stari grad, Kapetan Mišina 6a u 19h održava svoju novu samostalnu izložbu na kojoj su prikazane slike unikatne tehnike urađene na platnu.

Multiznačnost i neprekidnost razvoja forme, oblika, boje i toka likovne misli prikazala je i sada Sanja Klisarić specifičnim fenomenom rada po kom je poznata. Njen bioluminiscentni likovni izraz je manifestacija svojevrsne individualne sposobnosti vladanja bojama, tonovima i formom umetničkog prikraza koji je manifestovan pored svoje slojevite višeznačnosti kao manevar likovnog umetnika čije slike svelte u mraku otkrivajući drugačiju umetničku prikazu od one koja se vidi na svetlu. Bioluminiscentnim fenomenom Sanja Klisarić se izdvaja u umetnosti kao jedini likovni stvaralac na svetu koji je postigao ovu vrstu likovnog izraza ikada.