Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Parobrod”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

 

 

Izložba “U bojama duše” – Klinika za psihijatrijske bolesti “dr Laza Lazarević” sa svojim kreativcima iz Sektora Padinska Skela

Ponedeljak, 4. mart u 19h u UK Stari grad Klinika za psihijatrijske bolesti “dr Laza Lazarević” sa svojim kreativcima iz Sektora Padinska Skela organizuje prodajnu izložbu “U bojama duše”.

Izložbeni  radovi su kreativni izraz osoba sa mentalnim smetnjama, nastalih tokom lečenja u Klinici “Dr Laza Lazarević”.

Sredstva sakupljena prodajom radova biće korišćena za nabavku materijala i unapređenje radno-okupacionih aktivnosti u klinici.