"Kako je to igra lekovita"

"Kako je to igra lekovita" je prva tema u ciklusu radionica namenjenih roditeljima dece do 7 godina u organizaciji Udruženja "Priča o vili". Prva radionica u nizu ima za cilj da približi roditeljima značaj i mogućnosti igre za razvoj dece u njihovom punom potencijalu. Na radionici ćete naučiti: * Kako igra utiče na razvoj deteta * Kako se igra razvija u odnosu na uzrast deteta * Kako prepoznati detetovu potrebu kroz sadržaj igre * Koje igračke podstiču razvoj * Kako se igrati sa decom

Radionice su osmišljene tako da za vas budu veoma informativne, visoko praktične i nadasve odmah primenljive u svakodnevnoj interakciji sa decom. Ceo ciklus podrazumeva 4 radionice, svaka za sebe je zasebna celina, a sve četiri odgovaraju na najčešća pitanja roditelja dece do sedam godina.

Teme koje će biti obradjene tokom ovog ciklusa radionica su: "Šta sve moje dete može" ,12.10. 2018.; "Zbrka u meni", 16.11. 2018. ;"Kako da prepoznam da moje dete prolazi kroz krizu?" , 14.12.2018.

Voditelji radionica su Maja Muždeka i Maja Antonić, praktičari terapije igrom i sa dugododišnjom praksom u radu sa decom i porodicama.  http://www.pricaovili.rs/index.php/o-nama/ko-cini-nas-tim/121-maja-antonic ; http://www.pricaovili.rs/index.php/o-nama/ko-cini-nas-tim/41-maja-muzdeka

chevron-downmenu-circlecross-circle