Korespondencije

Korespondencije I je projekat koji tematizuje i kritički preispituje teorijska i filozofska istraživanja prožimanja koncepta muzike i slike.

Polazište su intermedijalni projekti muzičko-vizuelnih dela Ane Mihailović, o kojima će autorka govoriti i prikazati delove iz video radova (Mesijanov Katalog ptica za klavir i Bahove solo svite, izvođenih u okviru koncerata klasične muzike). Tema je proces rada, kao specifičan spoj vizuelne umetnosti (autorkinog slikarstva), muzike i digitalne animacije.

O njihovoj teorijskoj i istorijskoj kontekstualiziciji će govoriti dr.Čedomila Marinković.

Njen kritički prikaz tema homolognih struktura, apstrakcije, linije, arabeske, biće predstavljen iz perspektive prožimanja koncepta muzike i slike.

Projekat Korespondencije otvara šire polje istraživanja višeslojnog izraza u umetnosti.

 

chevron-downmenu-circlecross-circle